Contact

MANAGEMENT

Jonathan Eshak & Zeke Hutchins at Mick Mgmt

 

AGENT

Bobby Cory at CAA
 

INTERNATIONAL AGENT

Paul Wilson at CAA
Andy Cook at CAA

UK PR

Jon Lawrence at Chalk Press Agency
Imran Malik at Sony Music

US PR

Kimberly Harris at Sony Music
Sarah Mary Cunningham at Sony Music